Hurra hurra HURRA!!

Vad är det för en dag?
Är det en vanlig dag?
Nej det är ingen vanlig dag,
för det är Jessica's födelsedag.
Hurra hurra HURRA!! =)
19 år!!